1 / 1
انجام فیبر نوری در شهر درق با همکاری شهرداری و مخابرات

انجام فیبر نوری در شهر درق با همکاری شهرداری و مخابرات

فیبر نوری در درق

خیابان ها و معابر شهر درق که ساکنان آن فاقد تلفن ثابت بودند، با همکای شهرداری درق و مخابرات شهرستان، مجهز به فیبر نوری شده و به زودی خط تلفن ثابت برای آنان انجام خواهد شد.

این خدمت که با امضای تفاهم نامه مخابرات و شورا و شهرداری درق انجام شد،شهرداری در آن عهده دار حفاری کانال ها و در مقابل مخابرات تهیه و اجرای فیبر نوری جهت اتصال مخابرات به مسکن مهر و خیابان های باهنر و سایر معابر را به عهده گرفتند.

روابط عمومی شهرداری درق