نتایج

1401 شهریور 9

آسفالت معابر شهر درق آغاز شد

آسفالت در شهر درق

1401 بهمن 3

تخفیف 25 درصدی عوارض شهرداری درق مصوب شد.

تخفیف عوارض به مناسبت دهه مبارک فجر

1402 اردیبهشت 25

محمدرضا محمدزاده سرپرست شهرداری درق شد.

انتصاب سرپرست شهرداری درق

1402 خرداد 20

جدول گذاری و زیر سازی معابر شهر درق آغاز شد.

آغاز جدول گذاری معابر درق

1402 دی 14

جدول گذاری کوچه حسینیه انجام شد.

جدول گذاری کوچه حسینیه

1402 اسفند 16

شهرداری درق ناوگان خودرویی خود را توسعه داد.

خرید کامیونت آرنا + 6 تن

1 2